All posts by Una Mežiņa

11Jan/18

Vingrošanas nodarbības Padurē!

Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamības uzlabošana Kuldīgas novada iedzīvotājiem projekta ietvaros, Padures pagasta iedzīvotāji aicināti apmeklēt vingrošanas nodarbības sertificētas treneres Maldas Ruņenieces vadībā.

20Dec/17

Sveicam svētkos!

Laimīt, mums Ziemassvētkos mīļumu dāvā un svecīti gaiši, kas mirdz! Laimīt, mums sirsniņā prieciņu ielej un actiņās spožumu liec! Laimīt, mums Ziemassvētku brīnumu sūti, lai piepildās sapnītis kluss! Laimīt, Tu svētkos nācRead More…