PADURES_BIBL_logo_kr P1011270

 Bibliotēkas vadītāja: Aina Salma

Adrese: Teikas, Padures pagasts, Kuldīgas novads, LV-3321

Tālrunis: 63348117

E-pasts: ainasalma@inbox.lv

 

Bibliotēkas darba laiks:                                           Deksnē ( Mācību gada laikā)

Pirmdiena: 09.00 – 19.00                                           –
Otrdiena: 10.00 – 18.00                                             –
Trešdiena: 8.00 – 16.00(Skolēnu brīvlaikos)          8.00 – 16.00
Ceturtdiena: Metodiskā diena                                –
Piektdiena: 9.00 – 18.00                                            –
Sestdiena: Brīvdiena                                                  –
Svētdiena: Brīvdiena                                                  –

Bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi:

 

 • Vispusīgs grāmatu fonds lasīšanai t.sk. grāmatas bērniem
 • Katru mēnesi grāmatu jaunumi
 • Dažāda veida preses izdevumi t.sk. preses izdevumi bērniem
 • Datoru izmantošana darbam, mācībām, izklaidei
 • Bezmaksas interneta pakalpojumi
 • Konsultācijas un palīdzība datorprasmju apguvē
 • Lietotāju apmācība elektroniskās informācijas meklēšanā
 • Abonētās datu bāzes:  „Letonika.lv”, „Lursoft laikrakstu bibliotēka” izmantošana, SBA (Starpbibliotēku abonementa) izmantošana
 • Dokumentu kopēšana, izdrukas , skenēšana (maksas pakalpojums)
 • Izstādes un lasīšanu veicinoši pasākumi
 • Uzziņu sniegšana
 • Grāmatu izsniegšana apmaiņas punktā Deksnes skolā
 • Novadpētniecības materiāli
 • Grāmatu rezervēšana un lietošanas termiņu pagarināšana elektroniski
 • Galda spēles bērniem