IMG_1413

Padures pagasta pārvalde

“Arāji” Padures pagasts Kuldīgas novads LV-3321

Reģ. Nr.90000036609 PVN.reģ. Nr. LV90000036609  A/S. SEB Banka Kods  UNLALV2X Konts LV27UNLA0011011130404


Pārvaldes vadītāja : Brigita Lange, tālrunis: 26429576/ 63348149, e-pasts: brigita.lange@kuldiga.lv

Sekretāre- kasiere : Anita Grīniņa, tālrunis  63348149, 26477895, e-pasts: padure@kuldiga.lv

Grāmatvede :          Anita Zauere,  tālrunis: 63348149, e-pasts: padure@inbox.lv

Kultūras pasākumu organizatore:  Una Mežiņa, tālrunis: 28887059, e-pasts: una.mezina@gmail.com; una.mezina@kuldiga.lv

Kultūras tūrisma organizatore: Alise Volanska, tālrunis: 29753278, e-pasts: avolanska@inbox.lv,

Sporta pasākumu organizatore: Inese Dūdiņa, tālrunis: 29331759

Sociālā darbiniece: Arnita Dobele, tālrunis: 27855904, e-pasts: arnita.dobele@kuldiga.lv

Bāriņtiesas locekle: Ilze Medniece, tālrunis: 27869194, e-pasts: ilze.medniece@kuldiga.lv

Pagasta pārvaldes darba laiks :

Pirmdienā 8:00 -17:30

Otrdienā,trešdienā, ceturtdienā 8:00-16:30

Piektdienā 8:00-15:30

Pusdienas pārtraukums 12:30 – 13:00