Aicinām jūs iesaistīties diskusijā par līguma pagarināšanu ar
SIA Tele Tower un SIA Bite Latvija par zemes un ūdenstorņa jumta daļas nomu aparatūras uzlikšanai Padures pagastā.
Lūdzu sagatavot un iesūtīt savus jautājumus uz e-pastu: padure@kuldiga.lv,

vai ierodoties ar sagatavotajiem jautājumiem pagasta pārvaldē
līdz 5. oktobrim,
lai uzņēmuma pārstāvji var sagatavot atbildes un pieaicinātu speciālistus uz diskusiju.
Diskusijas laiks un vieta ar uzņēmuma pārstāvjiem, tiks precizēta.
Lūdzu, sekojiet līdzi informācijai!