Nr.
p.k.
Pakalpojuma veids* Mērvienība Cena
(EUR)
1. Ekspozīcijas apskate pieaugušajiem gida pavadībā  * , &     1 persona 2.50
2. Telpu ekspluatācijas izdevumi ( tradīciju pasākumiem) 1 stunda 15,00

( Ne apkures sezonā)

3. Telpu ekspluatācijas izdevumi ( tradīciju pasākumiem) 1 stunda 60,00

(Apkures sezonā)

4. Telpu ekspluatācija  (ar tehnisko aprīkojumu un komunikācijām) semināru vajadzībām 1 stunda 30.00
5. Nodarbību vadīšana  klētī vai pie klēts – dzīvās vēstures stundas ar seno darba rīku demonstrējumiem 1 stunda 30,00
6. Kopēšanas pakalpojumi un izdrukas A4 formāta 1 melnbalta lappuse gab. 0.09
7. Holesterīna tests asinīs # Viens tests 2.13
8. Glukozes tests asinīs  # Viens tests 1.42
9. EKG sirdij   # Viena pārbaude 1.42
10.  Ārsta palīga mājas

vizīte      # @

Viena vizīte 4.27
11. Muskulārā injekcija  # + Viena injekcija 0.71
12. Muskulārā injekcija  # + medikamenti Viena injekcija 1.14
13. Intravenozā injekcija # + Viena injekcija 1.42
14. Intravenozā infūzija  # + Viena infūzija 4.27
15. Pārsiešana      # gab. 0.71
16. Ausu eju skalošana    # gab. 1.42
17. Diegu izņemšana no  brūces   # Viena brūce 1.42
18. Drenu ielikšana brūcē  # Viena brūce 1.42
19. SIA „ Bite Latvija” aparatūras novietošanas tiesību noma uz ūdenstorņa 1 mēnesis 71.14
20. Nedzīvojamās telpas noma Padures pagasta „Atvaros” 1 mēnesis 49.31
21. Palīgtelpas noma Padures pagasta „Atvaros” 1 mēnesis 12.07
22. Padures ūdenskrātuves dambja un zemes noma

 

1 mēnesis 62.70
23. Kultūras maksas pasākumu  (sarīkojuma biļetes)  1 biļete 1.00
24. Kultūras maksas pasākumu (sarīkojuma biļetes) 1 biļete 3.00
25. Kultūras maksas pasākumu (sarīkojuma biļetes 1 biļete 4.00
 

26.

Autobusa ISUZU iznomāšana  km 0.60
 

27.

Autobusa FORD iznomāšana  km 0.40

           

              # Bērniem līdz 18. gadu vecumam pakalpojumi bez maksas.

             + Cukura diabēta pacienti  un onkoloģiskie pacienti bezmaksas injekcijas

             @ Mājas vizītes bez maksas :

                    – 1.  grupas invalīdiem,

                represētajiem un Černobiļas seku likvidācijā iesaistītajiem,

                personām, kurām piešķirts trūcīgas ģimenes (personas) 

            *   – invalīdiem pakalpojums bez maksas

             &  – Skolēniem un pensionāriem 50 % atlaide