No 2009.gada 1.septembra skola ir Kuldīgas Alternatīvās sākumskolas Padures filiāle.
No 2012.gada skola atrodas jaunās, renovētās telpās.

Adrese: “Pagastmāja” Deksne, Padures pagasts, Kuldīgas novads, LV-3321; t-63325135

2015./2016.m.g
1.klasē ir 6 skolēni, audzinātāja Sandra Ķergalve, māca arī matemātiku 1.-6.klasei, informātiku 5.-6.klasei. Skolotāja ir arī profesionālā maģistra grāds

2.klasē ir 12 skolēni, audzinātāja Vigra Leismane, māca arī dabaszinības 1.-6.klasei, Latvijas vēsturi 6.klasei, Pasaules vēsturi 6.klasei, krievu valodu 6.klasei, ir 17.Padures mazpulka vadītāja, Ekoskolas koordinatore, skolotāja ir arī pedagoģijas maģistre, ir Kuldīgas novada “Gada izglītības darbinieks 2015”

3.klasē ir 6 skolāni, audzinātāja Silva Grīniņa, māca arī latviešu valodu 1.un 3.klasē, sociālās zinības 1.-4.klasei, ētiku 1.-3.klasei, sportu 1.-4. klasei, ir pagarinātās dienas grupas skolotāja.

4.klase ir 8 skolēni, audzinātāja Silvija Ķimse, māca arī latviešu valodu 2., 4-6.klasēm, literatūru 5.-6.klasei.

5.klasē ir 6 skolēni, audzinātāja Airita Freimane, māca arī angļu valodu 1.-6.klasei, vizuālo mākslu 1.-6.klasei, mājturību un tehnoloģijas 1.-4.klasei, ir pagarinātās dienas grupas skolotāja. Apgūst augstāko izglītību RPIVA 4. kursā.

6.klasē ir 7 skolēni, audzinātāja Anita Sāmiete, māca arī mūziku 1.-6.klasei, 5/6 gadīgo bērnu apmācību grupai un b/d grupai, ir pagarinātās dienas grupas skolotāja un bibliotekāre.

2-4-gadīgo bērnu grupā ir 15 bērni, pirmsskolas skolotāja, pedagoģijas maģistre Rasma Tīruma, Ilona Grīniņa, mācās RPIVA 2.kursā; audzinātājas palidze Illa Dūdiņa. Bērnudārzs strādā no 7.00-19.00

5/6-gadīgo obligātās apmācību grupā ir 12 audzēkņi, pirmsskolas skolotāja Vija Āķīte, audzinātājas palīdze Agate Vētrāja.

Direktore Lorita Dermane
Filiāles vadītāja Vigra Leismane

Skolā darbojas:

  • deju kolektīvs – vadītāja Zane Kalniņa
  • 1.-3.klases koris –  vadītāja Anita Sāmiete
  • 4.-6.klases vokālais ansamblis – vadītāja Anita Sāmiete
  • Instrumentālais ansamblis –  vadītāja Anita Sāmiete
  • Radošo aktivitāšu pulciņš – Vadītāja Rasma Tīruma
  • 17.Padures mazpulks –  vadītāja Vigra Leismane