Dalība Kuldīgas novada domes Kultūras un Sporta projektos. Pasākumi organizēti, lai piesaistītu ģimenes un apgūtu jaunas zināšanas, prasmes un iemaņas. „Zvaigžņu balle”, kurā tikāmies ar ievērojamiem Kuldīgas novada cilvēkiem, „Mazpūķu un dīvainbalonu salidojums,” kurā ieguvām zināšanas par ugunsdrošību un mācījāmies darboties ar baloniem un gatavot pūķus, „Bliukš, pa bumbām!” notika dažādas sportiskas aktivitātes.
Kopā ar Padures pagasta pārvaldi noticis projekts „Iepūt man …dzīvību!”, kad kopā organizējām aktivitātes „Arāju” atklāšanai.
Dalība Kuldīgas novada domes projektu konkursā “Darīsim paši!”labiekārtots laukums pie skolas Deksnē, iekārtots b/d rotaļlaukums un iegādāti tērpi mazajiem dejotājiem.
Kopienu iniciatīvu fonda projekts “Kopā ar skolu un sabiedrību” kura ietvaros organizēti vairāki temetiski pasākumi ģimenēm un iegādātas mantas bērnu un pieaugušo aktivitātēm, mūzikas centrs, pastiprinātājs, mikrofoni, skandas, kuras ikdienā turpina izmantot skola un Tautas nams joprojām. Sagatavotas dažādas spēles, notikušas dažādas apmācības, lai iegūtu jaunas prasmes.
Borisa un Ināras Teterevu projektu konkurs “Nāc un dari! Tu vari!” projekts „Es tev iemācīšu mīlēt…” divu gadu garumā. Projektā notikušas apmācības šūšanā un fotografēšanā. Dažādu interešu grupu nodarbības, ekskursijas, koncertu, teātra izrāžu, kino apmeklējumi, ekskursijas, vairāki lieli tematiski pasākumi ģimenēm, leļļu teātris, balles, izstādes, u.c. Organizēti divi sadziedāšanās pasākumi „Mana tautasdziesma” un „ Dziesma manam pagastam.” Organizēti vairāki latvisko danču vakari. Sadarbībā ar grupu „Strops” organizēts pasākums „Satiec savu meistaru”
Fonda “Ziedot.lv” projekts Štābiņš. Projekta laikā mazpulcēniem vasarā, reizi nedēļā notika nodarbības, darbs sakņu dārzā „Mūsu zeme” un katru reizi bija iespēja paēst siltas pusdienas. Projekts noslēdzās ar 5 dienu nometni, kura tika organizēta sadarbībā ar Kuldīgas Alternatīvo sākumskolu.
Fonda “Ziedot.lv” sadarbībā ar LVM “Sociālās palīdzības sniegšana” divi projekti. Projektā tika piesaistīti Padures pagasta senioru kluba „Virši” dalībnieki, kuriem tika organizēti vairāki pasākumi, koncertu un izrāžu apmeklējumi un ekskursija. Otra projekta mērķgrupa bija ģimenes ar bērniem. Projektā bija iespēja turpināt apgūt jaunas prasmes dažādās tematiskās nodarbībās, atbalstītas ekskursijas, Zooloģiskā dārza apmeklējums un citas aktivitātes. Organizēts sadziedāšanas pasākums „Atver savu sirdi”
Sadarbībā ar „Padures klēti” realizēti vairāki projekti- iegādāts tērps klētniecei un vairāku gadu garumā iegādāta kuļmašīna un motors tās darbināšanai.
Ir izdevies piesaistīt arī ziedotājus, ar kuru finansiālu atbalstu ir samaksātas dalības maksas nometnē, segti transporta izdevumi, organizētas kafijas, tējas pauzes pasākumos, sagādātas dāvaniņas sadziedāšanas pasākumos, iegādātas ieejas biļetes, segti bankas izdevumi un konta uzturēšanas izmaksas, u.c.