dzied

Sieviešu vokālais ansamblis
Vadītāja – Anita Sāmiete                                       Nodarbības notiek Deksnē, trešdienās 18.00 – 20.00

 

ausana
Aušanas pulciņš
Vadītāja – Daiga Jansone
Nodarbības notiek Padurē, ceturtdienās 18.00 – 20.00

 

dejas taut.

Amatierteātra pulciņš 
Vadītājs – Kārlis Neimanis
Nodarbības notiek Padures pagasta mājā “Arāji”, otrdienās 19.00– 20.00

 

 

 

sporta dejas

Sporta deju hobijklase
Vadītāja – Inese Olštreina
Nodarbības notiek Deksnē, otrdienās, ceturtdienās 18.3020.00

 

 

               

Adīšanas pulciņš

Vadītāja- Arita Svenča

Nodarbības notiek Padurē, “Liepziedi-12”,

                                        trešdienās 18.00 – 20.00