dziedSenioru vokālais ansamblis
Vadītāja – Anita Sāmiete
Nodarbības notiek Deksnē, ceturtdienās 16.00 – 18.00

Sieviešu vokālais ansamblis
Vadītāja – Anita Sāmiete                                       Nodarbības notiek Deksnē, trešdienās 18.00 – 20.00

 

ausana
Aušanas pulciņš
Vadītāja – Daiga Jansone
Nodarbības notiek Padurē, ceturtdienās 18.00 – 20.00

 

dejas taut.

Tautisko deju pulciņš bērniem
Vadītāja – Zane Kalniņa
Nodarbības notiek Deksnē, ceturtdienās 14.00– 16.00

 

 

 

sporta dejas

Sporta deju hobijklase
Vadītāja – Inese Olštreina
Nodarbības notiek Deksnē, otrdienās, ceturtdienās 18.3020.00

 

 

               

Adīšanas pulciņš

Vadītāja- Arita Svenča

Nodarbības notiek Padurē, “Liepziedi-12”,

                                        trešdienās 18.00 – 20.00