Nekas uz šīs zemes nav vienāds ne upe, ne jūra, ne krasts.

Katram mirklim, stundai un dienai piemīt kas savs un neparasts.

Katrs smilšu graudiņš, katrs gliemežvāks vētru un viļņu glaudīts mirdz savādāks.

Katrs cilvēks pasaulē plašā ir tik dažāds, kā cits neviens.

Dekors PadureGologuzovs PadurēLaizāns PadurēPadurePadurēPasākums Padurē