No 2009.gada 1.septembra skola ir Kuldīgas Alternatīvās sākumskolas Padures filiāle.
No 2012.gada skola atrodas jaunās, renovētās telpās.

No 2018. gada 1. septembra skola ir Viļa Plūdoņa Kuldīgas vidusskola.

Adrese: “Pagastmāja” Deksne, Padures pagasts, Kuldīgas novads, LV-3321; t-6332513

Mācības notiek no 1.-4. klasei. 

2-4-gadīgo bērnu grupa –  pirmsskolas skolotāja, pedagoģijas maģistre Rasma Tīruma, Ilona Grīniņa, ; audzinātājas palidze Illa Dūdiņa. Bērnudārzs strādā no 7.00-19.00

5/6-gadīgo obligātās apmācību grupa –  pirmsskolas skolotāja Vija Āķīte, audzinātājas palīdze Agate Vētrāja.

Direktore Jana Jansone

Skolā darbojas:

  • 1.-3.klases koris –  vadītāja Anita Sāmiete
  • 4.-6.klases vokālais ansamblis – vadītāja Anita Sāmiete
  • Instrumentālais ansamblis –  vadītāja Anita Sāmiete
  • Radošo aktivitāšu pulciņš – Vadītāja Rasma Tīruma
  • 17.Padures mazpulks –  vadītāja Irita Riķīte