No 2009.gada 1.septembra skola ir V. Plūdoņa Padures pirmsskolas iestāde
No 2012.gada skola atrodas jaunās, renovētās telpās.

No 2018. gada 1. septembra skola ir Viļa Plūdoņa Kuldīgas vidusskola.

Adrese: “Pagastmāja” Deksne, Padures pagasts, Kuldīgas novads, LV-3321; t-6332513

2-4-gadīgo bērnu grupas

5/6-gadīgo obligātās apmācību grupa

Pirmsskolas darba laiks no 7:00 – 19:00

Direktore

Skolā darbojas:

  • 1.-3.klases koris –  vadītāja Anita Sāmiete
  • 4.-6.klases vokālais ansamblis – vadītāja Anita Sāmiete
  • Instrumentālais ansamblis –  vadītāja Anita Sāmiete
  • Radošo aktivitāšu pulciņš – Vadītāja Rasma Tīruma
  • 17.Padures mazpulks –  vadītāja Irita Riķīte