Kuldīgas novada pagastu bāriņtiesas locekle

Ilze Medniece 

 

Pieņemšanas laiki

Pirmdienās:       14:00 -17:30

Ceturtdienās:      9:00 -12:30

 

Informācijai: https://kuldiga.lv/lv/pasvaldiba/barintiesa