Padures pagastā

21. februārī

apsaimniekojamo māju iedzīvotāju sapulces:

17.00 – “Ūšas”
18.00 – bibliotēkā ( mājām: “Liepziedi, “”Lieknes”, “Atvari” )
19.30 – bibliotēkā ( mājām: “Liepas”, “Teikas”, “Ilgas”, “Gaidas”, “Akācijas” )
* Lai speciālisti konstruktīvi varētu sagatavoties sapulcei, aktuālākos jautājums līdz 19. februārim jāiesūta 

  • e-pastā: kkp@kuldiga.lv
  • vai jānogādā Padures pagasta pārvaldē
* Tālrunis informācijai: 25714928