Caur dziesmām izdziedāja mīlestību, jo  šķiet, ka caur dziesmām var izjust mīlestības spēku – dziesmas spēj iekustināt, atmodināt, paspilgtināt it visu.

Matkules jauktais vokālais ansamblis

Matkules vok.ansamblis Padurē

Mūzika patiešām ir visas cilvēces kopīgā, savstarpējā valoda. Jo mūzika spēj vienot.

Snēpeles sievu vokālais ansamblis

Snēpeles siev.ans.Padurē

Mūzika ir jūtu valoda – skaņas ir skanošas jūtas, kas tiek nodotas ikvienam klausītājam.

Aizputes vīru vokālais ansamblis

IMG_6119Kad mūsu auss uztver ritmu un melodiju, mainās mūsu dvēseles noskaņojums, tas paceļas spārnos un mēs lidojam.

Padures senioru vokālais ansamblis

Padures senioru vok.ans.Dziedāšana  sirdis un prātus attur no ļauna un skubina uz labām, krietnām domām, jauka dziedāšana der cilvēkiem par dzīva prieka avotu.

Snēpeles vīru vokālais ansamblis

32-DSC_0052Mūzika apgaro visu pasauli, dod dvēselei spārnus, veicina iztēles lidojumu; mūzika atdzīvina un iepriecina visu eksistējošo… . To var nosaukt par visa skaistā un cildenā iemiesojumu.

Snēpeles senioru vokālais ansamblis

10-DSC_0028Mūzika liek  lidot tik viegli kā taureņi liegi izpleš savus spārnus.

Padures Sievu vokālais ansamblis

22-DSC_0004Viena no skaistākajām, brīnumainākajām Dieva dāvanām ir mūzika, ar kuru aizdzen ļaunumu, naidu, bet tā arī dod – mīlestību, prieku, laimi.