dzied

Sieviešu vokāli instrumentālais ansamblis
Vadītāja – Anita Sāmiete                                       Nodarbības notiek Deksnē, ceturtdienās 18.00 – 20.00

 

ausana
Aušanas pulciņš
Vadītāja – Daiga Jansone
Nodarbības notiek Padurē, Liepziedi – 12, ceturtdienās 18.00 – 20.00

 

               

Adīšanas pulciņš

Vadītāja- Arita Svenča

Nodarbības notiek Padurē, Liepziedi-12,

                                        trešdienās 18.00 – 20.00