Š.g. 17. novembrī

Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienas pasākumā godinājām Padures pagasta labos ļaudis

 • Arnitu Dobeli
 • Baibu Vārnu
 •  Daci Liepiņu
 • Gaļinu Krauli
 • Ināru Liņķi
 • Janu Līdaku
 • Loretu Klestrovu
 • Sarmīti Milleri
 • Silviju Ķimsi
 • Unu Mežiņu
 • Agni Laizānu
 • Aivi Kalniņu
 • Arni Kaļķi
 • Matīsu Neifeldu
 • Māri Tilgali
 • Nauri Brūderi
 • Vilhelmu Gailānu