Padures pagasta pašvaldības autoceļā  Valki- Vecā skola- Braslas maksimāli pieļaujamās masas ierobežojumi  3,5  t.

1 6272A001 Veckuldīga – Padures darbnīcas 4,39 C
2 6272A002 Bitītes – Ozoli 2,27 D
3 6272A003 Vadiņas – Liepnieki – Brieži 1,18 D
4 6272A004 Kalnieši – Saulieši – Jaunmuiža 5,54 D
5 6272A005 Struņķukrogs – Kalnarāji 4,24 D
6 6272A006 Vīgrieži – Siliņi 3,43 D
7 6272A007 Kalnieši – Ziedoņi 1,69 D
8 6272A008 Ābeļnieki – Ķimale – Beltu kapi 1,63 D
9 6272B001 Palgas – Stūrīši 0,45 D
10 6272B002 Ceļinieki – Balceri 1,10 D
11 6272B003 Jaunvirka – Druvmaļi 1,21 D
12 6272B004 Lejiņas – Dzintarlejas 2,90 D
13 6272B005 Katlauki – Vindolas 2,85 D
14 6272B006 Atmiņas – Vecā skola – Ūšas – Osti 3,96 D
15 6272B007 Mazkrācnieku ceļš 0,86 D
16 6272B008 Valki – Vecā skola – Braslas 2,65 D
17 6272B009 Mārtiņi – Mētras 0,86 D
18 6272B011 Meži – Dravnieki – Dreimaņi 1,36 D
19 6272B012 Virši – Kempings 1,94 D
20 6272B013 Padure – Cēlāji 8,43 C
21 6272B015 Vecais dzelzceļš 3,32 D
22 6272B016 Krāči – Vecozoli 1,01 D
23 6272B017 Skolaskalnu ceļš 0,18 D
24 6272B018 Caurbrauktuve keramikas pagalmam 0,37 D
25 6272B019 Ziediņi – Nabas 2,37 D
26 6272B020 Stalti – Kurzemnieki 0,26 D
27 6272C001 Laivas – Sidrabkalni 1,69 D
28 6272C003 Nabas kapu ceļš 0,22 D
29 6272C004 Liepnieki – Jaunvindolas 0,68 D
30 6272C005 Pievadceļš attīrīšanas ietaisēm 0,17 D
31 6272C006 Beltes – Padures pilskalns 0,52 D
32 6272C007 Umuļu ceļš 0,44 D
33 6272C008 Saulieši – Birznieki – Jaunlejas 3,49 D
34 6272C009 Mazā Nabas ezera ceļš 3,16 D
35 6272C010 Ezermaļu ceļš 0,46 D
36 6272C012 Stārķa ceļš 0,22 D
37 6272C013 Alejas ceļš 0,17 D
38 6272C014 Pils ceļš 0,58 C
39 6272C015 Dārza ceļš 0,22 D
40 6272C016 Krasta ceļš 0,36 D
41 6272C017 Ābeļu ceļš 0,18 D
42 6272C018 Skolas ceļš 1,23 D
43 6272C019 Pīlāgi – Gravnieki 0,52 D
 44 6272D002  Deksnes iela  0,82 C