Latvijas Republikas 99. dzimšanas dienā godināja Padures pagasta ļaudis.

Atzinības rakstus saņēma:

Anita Zauere – par mīlestību pret savu darbu un līdzcilvēkiem.

Gatis Rozenfelds – par ieguldījumu Padures pagastā un iedzīvotāju labā.

Gunita Antensone – par ieguldījumu Padures pagasta popularizēšanā.

Guntars Pirtnieks – par ilggadēju un godprātīgu uzņēmējdarbību Padures pagastā.

Jānis Lazdāns – par ieguldījumu Padures pagasta popularizēšanā un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā.

Ritmas Jerušēvicas ģimenei – par aktīvu iesaistīšanos Padures pagasta sabiedriskajā dzīvē.

Tatjana Stepanova – par  ieguldījumu Padures pagasta popularizēšanā.

Teiksma Zvirbule – par ieguldījumu Padures pagasta popularizēšanā.

Vija Āķīte – par ieguldījumu bērnu izglītošanā.