PADURES_BIBL_logo_kr P1011270

Bibliotēkas vadītāja: Sigita Irša

Adrese: Teikas, Padures pagasts, Kuldīgas novads, LV-3321

Tālrunis: 63348117, 25485347

E-pasts: padure.biblioteka@kuldiga.lv

Bibliotēkas darba laiks:                                  

Pirmdiena: 08:30 – 17:00
Otrdiena: 08:30 – 17:00
Trešdiena: 08:30 – 18:00                               
Ceturtdiena: 8:30 – 17:00*

Piektdiena: 8:30- 16:00

Pusdienas pārtraukums 12:30-13:00

Sestdiena: Brīvdiena 
Svētdiena: Brīvdiena 

*Katra mēneša pēdējā ceturtdienā Metodiskā diena- bibliotēka apmeklētājiem slēgta.

 

Bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi:

 

 • Vispusīgs grāmatu fonds lasīšanai t.sk. grāmatas bērniem
 • Katru mēnesi grāmatu jaunumi
 • Dažāda veida preses izdevumi t.sk. preses izdevumi bērniem
 • Datoru izmantošana darbam, mācībām, izklaidei
 • Bezmaksas interneta pakalpojumi
 • Konsultācijas un palīdzība datorprasmju apguvē
 • Lietotāju apmācība elektroniskās informācijas meklēšanā
 • Abonētās datu bāzes:  „Letonika.lv”, „Lursoft laikrakstu bibliotēka” izmantošana, SBA (Starpbibliotēku abonementa) izmantošana
 • Dokumentu kopēšana, izdrukas , skenēšana (maksas pakalpojums)
 • Izstādes un lasīšanu veicinoši pasākumi
 • Uzziņu sniegšana
 • Novadpētniecības materiāli
 • Grāmatu rezervēšana un lietošanas termiņu pagarināšana elektroniski
 • Galda spēles bērniem