Dibināšanas gads: 2004. gads
Dibinātāji: Vigra Leismane, Andris Grīnvalds, Anita Zauere, Dace Zommere, Gunta Laizāne
Statuss: Sabiedriskā labuma biedrība ar mērķi “Pilsoniskas sabiedrības veidošana” no 2014.gada.

Darbības mērķi:

1.Veicināt pilsoniskas sabiedrības attīstību un iedzīvotāju pilsonisko līdzdalību.
2.Veicināt sabiedrības sociālo un etnisko integrāciju.
3.Atbalstīt indivīdu un iedzīvotāju iniciatīvas grupu radošo darbību un iniciatīvas izglītības, kultūras un sporta jomā, lauku vides ilgtspējīgā attīstībā un pilsoniskas sabiedrības veidošanā.
4.Veicināt vienotas sabiedrības attīstību, iesaistot visa vecuma iedzīvotājus dažāda veida aktivitātēs, sekmējot brīvā laika mērķtiecīgu un izglītojošu organizāciju.
5.Attīstīt vidi un infrastruktūru, sekmēt ekonomisko attīstību, veicināt sakarus izglītībā, kultūrā, sportā, lauku teritoriju sadarbībā.
6.Veicināt kultūrizglītību un mūžizglītību, novadpētniecību, tradīciju apzināšanu un pārmantojamību, iedzīvinot pārmantotās vērtības mūsdienu lauku vidē.
7.Organizēt nometnes, kultūras, sporta, izglītojošos pasākumus, apmācības, izstādes, informēt iedzīvotājus par sabiedrības aktualitātēm, izmantojot visa veida informācijas līdzekļus un veicot izdevējdarbību.