976779_ORIGINAL_1255597841.jpg

     “Gada cilvēks Padures pagastā”

Baiba Mikāla

                                                  “Gada cilvēks izglītības jomā”                                            

Dace Zommere

                                                   “Gada cilvēks kultūras jomā”                                       

Indra Visocka

            “Gada cilvēks sporta jomā”

Inga Antensone

“Gada sirds cilvēks”

Solveiga Melnace

Ilga Hartmane

Edgars Galbāliņš

“Gada cilvēks savā amatā”

Ruta Zeiza

Aina Salma

Vilis Beika

“Gada  jaunietis”

Lita Laine Maculēviča

Edgars Ziņģe

“Mūža ieguldījums”

   Maigonis Emars

         Daina un Jānis Laivenieki

 Dagmāra Vilerte

Kuldīgas novada pašvaldības atzinības rakstu saņēma Maiga Šneidere.