Ja vēlies aktīvi pavadīt darba dienu vakarus,

apgūt jaunas iemaņas – nāc! Pievienojies!

Pulciņu nodarbības BEZ DALĪBAS MAKSAS!
  • Adīšanas pulciņš. Vadītāja – Arita Svenča. Nodarbības notiek Padurē, „Liepziedi-12”, trešdienās 18.00 – 20.00

  • Aušanas pulciņš. Vadītāja Daiga Jansone. Nodarbības notiek Padurē, „Liepziedi-12”, ceturtdienās 18.00 – 20.00

  • Sporta deju hobijklases pulciņš. Vadītāja Inese Olštreina. Nodarbības notiek Deksnes pasākumu zālē, otrdienās, ceturtdienās 18.00 – 20.00

  • Sieviešu vokālais ansamblis. Vadītāja Anita Sāmiete. Nodarbības notiek Deksnes pasākumu zālē, trešdienās 18.00 – 20.00

INFORMĀCIJA PA TĀLR. 28887059.