Kuldīgas novada attīstības programmas uzraudzības pārskata izstrādes ietvaros, Kuldīgas attīstības aģentūra ir uzsākusi  iedzīvotāju anketēšanu.
Aptaujas mērķis ir noskaidrot Kuldīgas novada iedzīvotāju viedokli par pakalpojumu pieejamību un kvalitāti, kā arī par vispārējām attīstības tendencēm un būtiskākajām problēmām

Anketēšanu plānots veikt līdz 21.04.2017.
Papildus informēju, ka aptauju iespējams aizpildīt tiešsaistes formā, kas pieejama https://goo.gl/forms/Iynh2ODR5hoDDduG3,
Kā arī šī dienas laikā www.kuldiga.lv tiks ievietots baneris, uz kuru uzklikšķinot būs iespēja sākt aizpildīt anketu (sk.baneri zemāk e-pastā).

Anketa: Aptaujas_anketa_iedzivotajiem2017_KAA

Aizpildītās anketas var iesūtīt pa e-pastu: padure@kuldiga.lv
vai arī atnesot tās uz Padures pagasta pārvaldi.