SIA ”KULDĪGAS ŪDENS” INFORMĒ:

Sakarā ar ūdensvada profilakses darbiem (dezinfekciju)

iespējami aukstā ūdens padeves traucējumi 2018. gada 22. oktobrī:

8.30 – 10.30 Padures pagasta, Padures ciemā

10.30 – 11.00 Padures pagasta, Deksnes ciemā

11.00 – 11.30 Padures pagasta, Ķimales ciemā