Š.g. 17. novembrī plkst. 19.00
Deksnes pasākumu zālē

 

Latvijas Valsts dibināšanas 99. gadadienai veltīts pasākums.

Pasākumā godināsim:

Anitu Zaueri;  Gati Rozenfeldu;  Gunitu Antensoni;  Guntaru Pirtnieku;  Jāni Lazdānu;  Ritmas Jerušēvicas ģimeni;  Tatjanu Stepanovu;  Teiksmu Zvirbuli;  Viju Āķīti.

Pasākumā piedalīsies:

LMA “Impresija” un Padures sieviešu vokālais ansamblis.

Pēc svinīgā pasākuma atpūtas vakars ar groziņiem,

par mūziku rūpēsies grupa “Lietus blūzs”