Š.g.  2. martā plkst.  18.00
Padures  pagasta  pārvaldes  ēkā  „Arāji”

Vēdiskās filozofijas pasniedzējs

Uģis Kuģis

viesosies ar lekciju

„Veselīgas  ģimenes  attiecības”

Ieeja 8,- EUR

Afiša: Uģis Kuģis Padurē