07Okt/19

Zolītes turnīrs Padurē

13.10.2019.plkst. 10:00 Padures pagasta pārvaldes telpās notiks turnīrs “Padures kauss zolītē”. Turnīrā būs 6 kārtas, katra mēneša 2. svētdienā. Par turnīra nolikumu un pārējā informācija, zvanot pa tel. Inesei 29331759