Š.g. 22. septembrī plkst. 18.00

Padures pagasta bibliotēkā

 

Dzejas dienu ietvaros,

Pepija iepazīstinās klausītājus

 ar interesantiem un nedzirdētiem dzejoļiem,

 spēlēsim spēles un jautri pavadīsim laiku!