Ja vēlies aktīvi pavadīt darba dienu vakarus,
apgūt jaunas iemaņas – nāc! Pievienojies!

  • Adīšanas pulciņš. Vadītāja – Arita Svenča. Nodarbības notiek Padurē, „Liepziedi-12”, trešdienās 18.00 – 20.00
  • Aušanas pulciņš. Vadītāja Daiga Jansone. Nodarbības notiek Padurē, „Liepziedi-12”, ceturtdienās 18.00 – 20.00
  • Sporta deju hobijklases pulciņš. Vadītāja Inese Olštreina. Nodarbības notiek Deksnes pasākumu zālē, otrdienās, ceturtdienās 18.00 – 20.00
  • Tautisko deju pulciņš bērniem. Vadītāja Zane Kalniņa. Nodarbības notiek Deksnes pasākumu zālē, ceturtdienās 12.00 – 15.30
  • Sieviešu vokālais ansamblis. Vadītāja Anita Sāmiete. Nodarbības notiek Deksnes pasākumu zālē, trešdienās 18.00 – 20.00
Pulciņu nodarbības bez dalības maksas.
Pieteikšanās nodarbībām un informācija pa tālr. 28887059.