Š.g. 4. maijā plkst. 15.00
pie Padures klēts
Kopīgi atcerēsimies 1990. gada 4. maija nozīmīgumu

  • Baudīsim Padures pagasta adīšanas un aušanas pulciņu darbu izstādi, vokālā ansambļa un sporta deju hobijklases priekšnesumus un teātra pulciņa priekšnesumu.
  • Ja vēlies Tu vari paņemt līdzi savus gardumus kopīgajam svētku galdam.
  • Būs atvērti Padures vēstures apcirkņi