8. jūnijā plkst. 20.00

Pie Padures klēts 

 

Muzikāli literāra tikšanās

” JA SIRDS IR AIZDEGUSIES … “

PIEDALĀS:

Marita Snipke

Haralds Apogs

Jānis Snipkis

Ieeja bez maksas.