2019. gada 8. jūnijā
Ķimalē

 

PADURES PAGASTA SPORTA DIENA

 

Uzņēmumu sporta diena       Bērnu un jauniešu sacensības

                                                                     trīscīņā    

 

Programmā:                                                        Programmā:

Volejbols                                                             Bērnu trīscīņa pa vecuma grupās

Mini futbols                                                        1. grupa no 5 gadiem un jaunāki

Šautrinu mešana                                                2. grupa  6 – 8 gadiem

Basketbola soda metieni                                   3. grupa 9 – 12 gadiem

Vieglatlētikas stafete                                         4. grupa 13  – 16 gadiem

(skriešana, lodes grūšana, tāllēkšana)

Jautrā stafete

 

            Sacensības sākums                              Sacensību sākums

                 plkst. 10.00                                             plkst. 12.00

 

Informācija pa tālr. 29331759

 

Pasākuma laikā notiks fotografēšana!