Ar š.g. 3. novembri plkst. 18:00

atsākas aušanas nodarbības, “Liepziedi-12” Padures pagastā.

(TURPMĀK NODARBĪBAS NOTIKS KATRU CETURTDIENU PLKST. 18:00)

Dalība pulciņā bez maksas.

aus