izsta2 izst

PADURES PAGASTA BIBLIOTĒKĀ

no 1. jūlija līdz 31. augustam

Ceļojošā foto izstāde “Ezeri nākotnei”.

Izstāde organizēta sadarbībā ar Kurzemes plānošanas reģionu un Latvijas- Lietuvas pārrobežu sadarbības programmu.