Š.g. 1. aprīlī plkst. 17.30
Padures pagasta pārvaldē

IEDZĪVOTĀJU SAPULCE

Aicinām Padures pagasta iedzīvotājus uz iedzīvotāju sapulcēm – tējas vakariem ar sarunām.

Par aizvadītajā gadā paveikto un 2019. gada plāniem stāstīs novada pašvaldības vadība, pagastu pārvaldnieki un speciālisti.