Š.g. 14. aprīlī plkst. 19.00
Deksnes pasākumu zālē

koncerts

” Ak, pavasari! “

Ar skaistām dziesmām priecēs vokālie ansambļi no

Snēpeles, Aizputes, Matkules, Rendas, Laidiem un Padures.
Ieeja bez maksas.
Plkst. 21.00 ATPŪTAS VAKARS
kopā ar muzikantiem no Durbes.
Ieeja EUR 3,-