No 27. novembra līdz 15. decembrim

 konkurss  „ Mans  Ziemassvētku  sapnis ”

darbi var būt veidoti dažādās tehnikās uz A3 lapas,

iesniegt tos Padures pagasta bibliotēkā.

Dalībniekiem teiksim paldies Ziemassvētku brīvlaika pasākumā Padurē 28. decembrī.

 

 

 

 

Informācija par tālr. 28887059