Tiek aicināti Padures skolas skolēni piedalīties konkursā

ko rīko biedrība Padure, sadarbībā ar Padures pagasta bibliotēku un Kuldīgas Alternatīvās sākumskolas Padures filiāli.