Š.g. 23. februārī
Deksnes pasākumu zālē
Plkst. 20.00 VECPILS AMATIERTEĀTRA “Vai, mīļā”
komēdija “Dullās māsas”

Ieeja EUR 2,-
Plkst. 22.00 ATPŪTAS VAKARS
ar dejām un jautrām izdarībām.
Par skaistu mūziku rūpēsies muzikanti “Nakts ziņas”. 
Ieeja EUR 3,-
APMEKLĒJOT teātra izrādi un atpūtas vakaru

IEEJAS BIĻETES CENA EUR 3,-