Š.g. 17. novembrī plkst. 19:00

 Deksnes pasākumu zālē

Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienas pasākums.

Pasākumā godināsim

 • Arnitu Dobeli
 •  Baibu Vārnu
 •  Daci Liepiņu
 • Gaļinu Krauli
 •  Ināru Liņķi
 • Janu Līdaku
 • Loretu Klestrovu
 • Sarmīti Milleri
 • Silviju Ķimsi
 • Unu Mežiņu
 • Agni Laizānu
 • Aivi Kalniņu
 • Arni Kaļķi
 • Matīsu Neifeldu
 • Māri Tilgali
 • Nauri Brūderi
 • Vilhelmu Gailānu

Koncertu sniegs Padures sievu un senioru vokālie ansambļi, Padures bērnu tautisko deju kolektīvs un Liepājas zvanu ansamblis Campanella.

Pēc svinīgā pasākuma balle ar groziņiem

kopā ar muzikantiem „Nakts ziņas”.

Pasākums un balle bez ieejas maksas.

Afiša: padure-17-11-16

afisai-bild2