Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamības uzlabošana Kuldīgas novada iedzīvotājiem projekta ietvaros,
Padures pagasta iedzīvotāji aicināti apmeklēt vingrošanas nodarbības sertificētas treneres Maldas Ruņenieces vadībā.

Nodarbības paredzētas gan vīriešiem, gan sievietēm.

Vingrošanas nodarbības notiks:
piektdienās 17.30 Deksnē, skolas zālē.

Pirmā nodarbība notiks  12.01.2018.

Informācija pa telefonu 29331759, Inese DūdIņa .