z-sv-berniem3

Š.g. 16. decembrī plkst. 18.00

Padures pagasta bibliotēkā

Ziemassvētku koncerts

“BRĪNUMU SAGAIDOT”

 Piedalās: Kaspars Krastiņš un Beāte Krastiņa.

Ieeja bez maksas.

z-sv-berniem3