Š.g. 17. februārī

Deksnes pasākumu zālē

Plkst. 18.00

Kuldīgas amatierteātra izrāde ” Kā mēs viņus … “

                Izrādi varēs baudīt, sēžot pie galdiņiem,
              malkojot tēju un cienājoties ar gardumiem.

                                                            Ieeja EUR 1,-

Plkst. 20.00

Atpūtas vakars ar groziņiem.
Par deju mūziku rūpēsies muzikanti Gints un Ojārs.

Ieeja EUR 3,-