18. novembrī svētku sajūtu pagastā radīsim veidojot gaismas ceļu, iedzīvotāji aicināti novietot svecīti gājēju celiņa sākumā pie Padures pagasta ēkas. kā arī īpaši izgaismosim pagasta centru ar gaismu instalācijām.