Š.g. 23. septembrī plkst. 18.00

Padures pagasta bibliotēkā

grāmatas “Mākslinieku citadeles stāsti. Kuldīgas daiļamatniecības vidusskola” prezentācija, tikšanās ar autori Alisi Volansku.