Š. g. 8. oktobrī plkst. 18.00
Padures pagasta bibliotēkā
dzejas vakars pie tējas tases,
kopā ar dzejniekiem Mārīti Krūzi un Hariju Krūzi.
Pasākums bez ieejas maksas.