Sākot ar 12. oktobri, katru piektdienu, plkst. 18.00 Deksnes pasākumu zālē

VINGROŠANAS NODARBĪBAS

Maldas Ruņenieces vadībā.

Bez dalības maksas.