Š.g. 24. augustā plkst. 14.00
Atvadas no vasara brīvlaika,

 

kopīgi dodoties dabā un ciemojoties Padures muižā.
Klausītājus priecēs  BJC muzikāli radošās studijas jaunieši.
Būs iespēja apgleznot sejas.

 Pulcēšanās pie Padures pagasta bibliotēkas

 Pasākums bez ieejas maksas.

Afiša:  24.augusta pasākums Padurē