Š. g. 12. augustā Padures pagasta kapsētās

kapu svētki:

Nebes kapsētā – plkst. 13.00

Beltes kapsētā – plkst. 14.00

Padures kapsētā – plkst. 15.00