Gājēju tiltiņa sliktā stāvokļa dēļ, tas gājējiem ir slēgts!
Tiltiņa bojājumi tiks novērsti iespējami tuvākajā laikā.
Lūdzam būt saprotošiem!
Autovadītājiem lūgums būt uzmanīgiem, jo var palielināties gājēju plūsma gar ceļa malu no pagrieziena uz Padures klēti līdz Padures pagasta pārvaldei.