Kuldīgas novada Padures pagastā maina pasta nodaļas darbības modeli un atrašanās vietu

Zemā pasta pakalpojumu pieprasījuma dēļ Kuldīgas novada Padures pagastā no 2017.gada 31.oktobra tiek mainīts Padures pasta nodaļas darbības modelis, atrašanās vieta un darbalaiks, pielāgojot to iedzīvotāju reālajām vajadzībām.
Turpmāk Padurē pasta pakalpojumi tiks nodrošināti Arājos katru darbdienu no plkst.12 līdz 13.
Iedzīvotāji arī turpmāk saņems visus nepieciešamos pakalpojumus pasta pakalpojumu sniegšanas vietā vai arī varēs izvēlēties saņemt tos pie pastnieka savā dzīvesvietā.
Tāpat kā līdz šim, jaunajā pasta pakalpojumu sniegšanas vietā Arājos iedzīvotājiem būs pieejami visi pasta pakalpojumi un arī citi pakalpojumi, kurus nodrošina Latvijas Pasts: vienkāršu un ierakstītu iekšzemes un pārrobežu vēstuļu korespondences saņemšana un nosūtīšana,iekšzemes un pārrobežu pasta paku saņemšana un nosūtīšana,pastmarku un aplokšņu iegāde,preses izdevumu abonēšana,iemaksas Pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā,naudas pārvedumu izmaksa,komunālo maksājumu un citu rēķinu apmaksa un komercpreču iegāde mazumtirdzniecībā.

Ar pastnieka starpniecību Padures iedzīvotājiem iespējams saņemt arī skaidras naudas izmaksu no PNS konta.

Šo pakalpojumu iespējams pieteikt, zvanot pa tālruni 27892759, 67608486 vai 67608488. Pārējos pastnieka pakalpojumus savā dzīvesvietā Paduresiedzīvotāji var pieteikt, zvanot pa tālruni 25702001.

Saņemot aicinājumu par reģistrēta sūtījuma izņemšanu, iedzīvotājiem ir iespēja pieteikt sūtījuma bezmaksas saņemšanu Padures pasta pakalpojumu sniegšanas vietā, iepriekš zvanot pa tālruni 63350445 vai 27892723 un norādot datumu, kurā klients vēlas pasta sūtījumu saņemt. Savukārt, apmeklējot Kuldīgas1.pasta nodaļu Liepājas ielā 34, sūtījumu saņemšana bez iepriekšēja pieteikuma iespējama katru darbdienu no plkst.8 līdz 18, bet sestdienās no plkst.9 līdz 13.

Padures iedzīvotāji par pasta pakalpojumu saņemšanas iespējām pēc 31.oktobra tiek informēti ar īpašiem paziņojumiem, ko no 29.septembra piegādās visās pastkastītēs.